Polskojęzyczne strony AA

Niektóre linki na tej stronie prowadzą do zasobów znajdujących się na serwerach, które nie są zarządzane ani utrzymywane przez Intergrupę AA Wschodniego Wybrzeża (I AA WW). I AA WW nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron, do których istnieją odnośniki, ani za dostęp do takich stron.

Angielskojęzyczne strony AA

Niektóre linki na tej stronie prowadzą do zasobów znajdujących się na serwerach, które nie są zarządzane ani utrzymywane przez Intergrupę AA Wschodniego Wybrzeża (I AA WW). I AA WW nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron, do których istnieją odnośniki, ani za dostęp do takich stron.