O intergrupie

"Każdy uczestnik wspólnoty Anonimowych Alkoholików jest tylko małą cząstką Wielkiej całości. AA musi trwać nadal, bo inaczej większość z nas zginie. Toteż nasze Wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu, ale dobro jednostki jest tuż za nim".

Tak mówi o nas nasza I Tradycja AA - wersja dłuższa. Chcąc dążyć do naszego wspólnego dobra powinniśmy robić wszystko, aby dążyć do jedności AA. Jedność wymaga służby, aby rozwijać i utrzymywać dobre relacje w obrębie naszej lokalnej wspólnoty, a ich owocem jest zdrowienie. Wyrazem tej jedności jest dobrowolny związek naszych grup tworzących strukturę służb AA zwanych Intergrupą. W ten sposób Intergrupa wspiera grupę w realizacji naszego celu jaki jest zawarty w V Tradycji AA: „Każda grupa AA powinna stanowić duchową jedność, posiadając tylko jeden zasadniczy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który jeszcze cierpi.” (Wersja dłuższa).

Nasza Intergrupa obejmuje swym zasięgiem stany: New York, New Jersey, Connecticut i Pensylwania. Nie oznacza to, że nie możemy w przyszłości rozrosnąć się i ubogacić o sąsiednie stany. Nasze wysiłki i możliwości, aby nieść pomoc dla cierpiącego alkoholika są wprost proporcjonalne do zaangażowania każdego pojedynczego uczestnika AA a także jego grupy. Dlatego prosimy was abyście przyjechali na nasze najbliższe spotkanie Intergrupy. Będąc razem dobitnie przekonamy się jak wiele możemy uczynić dla naszej jedności i jak ona przekłada się na niesienie posłania.

Pomimo, że AA istnieje od 1935 roku to tutaj w Ameryce Północnej nie jest łatwo znaleźć a następnie dotrzeć na polskojęzyczną grupę AA.  Stąd też pomysł, aby wykorzystać do tych spraw potęgę Internetu, skutecznego narzędzia informacyjno-komunikacyjnego. Naszym zamiarem jest wysłanie wiadomości dla osób z problemem alkoholowym, pochodzenia polskiego i mieszkających na naszym terenie o tym, że istnieje rozwiązanie ich dramatu. My takie rozwiązanie znaleźliśmy we Wspólnocie AA w jej Programie 12 Kroków. Z wielkim prawdopodobieństwem zakładamy, że jeżeli ten program pomógł nam to dlaczego nie ma pomóc innym?

Spotykamy się regularnie co dwa miesiące. Podczas tych spotkań dzielimy się informacjami z grup oraz planujemy bądź ustalamy nasze działania na przyszłość. Są to między innymi zakupy i kolportaż literatury, organizacja warsztatów czy innych projektów. Wszystkie, te zadania mają jeden wspólny mianownik, którym jest realizacja Piątej Tradycji AA: "Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi." (Wersja krótka)