Struktura.JPG

Spotkanie Intergrupy     Odbędzie się za:

 

Informujemy, że spotkanie Intergrupy odbędzie się we Wtorek

7 lipca 2020 o godz.

6:30 pm 

(Polish Cultural Foundation).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Adres: 177 Broadway ▪ Clark ▪ NJ 07066 ▪ USA

en_AA-2020-Detroit-Logo.png

W dniach 24-26 lipca 2020 roku (piątek-sobota-niedziela) 

 

w Amerykańskiej Częstochowie - Doylestown PA, 

odbędzie się kolejny 

 

KONGRES TRZEŹWOŚCI 

 

organizowany przez Ojców Paulinów, 

który w tym roku poprowadzi O. Marcin. 

 

Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma, posiłki w kafeterii, która jest już otwarta. 

 

W celu dokonania rezerwacji proszę dzwonić do biura w Sanktuarium, 

prosząc o zapisanie się na Kongres Trzeźwości.
 

Telefon: (215) 345-0600 - zgłoszenia przyjmuje Pani Ela.

----------------------------------------------------------

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Mandatariuszy, ich Zastępców oraz Wszystkich zainteresowanych na:

27 Zebranie Polskojęzycznej Intergrupy AA

„Wybrzeże Wschodnie”

 

Zebranie odbędzie się online we wtorek, 7 lipca 2020 roku o godz. 6:30PM

 

Aby wziąć udział w spotkaniu połącz się przez internet:

https://meet.jit.si/AAWschodnieWybrzezeUSA

lub

Tel: +1 512 402 2718  PIN: 3291204034

----------------------------------------------------------

Polskojęzyczna Intergrupa „Wschodnie Wybrzeże”

zaprasza na mityng online w każdą niedzielę o godz. 2:00PM

https://meet.jit.si/AAWschodnieWybrzezeUSA

 

Niedziela, 5 lipca 2020, o godz. 2:00-3:15PM

 Temat: Literatura AA

  Prowadzi: Grupa „Pogoda Ducha”, Clark, NJ 

 

Niedziela, 12 lipca 2020, o godz. 2:00-3:15PM

 Temat: 12 Tradycji AA

  Prowadzi: Grupa „Arka”, Poconos, PA

Spikerem będzie Antoś z Rybnika 

----------------------------------------------------------

Aktualnie odbywające się na żywo Mityngi Polskojęzycznych Grup AA naszej intergrupy, Polskojęzycznne Mityngi Grup AA w Kanadzie i inne - LINK

----------------------------------------------------------

Fundacja BSK AA w Polsce przekazuje informację e-mailoą otrzymaną z GSO AA USA i Kanady:

   Cieszymy się, że możemy poinformować Was, że wirtualna strona Międzynarodowej Konwencji 2020 jest już dostępna na aa.org. Poniżej zamieszczamy dla Was bezpośredni link:
   https://2020convention.aa.org/


    Strona jest dostępna w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Aby uzyskać dostęp do strony w języku francuskim lub hiszpańskim, proszę kliknąć na preferowany język, znajdujący się u góry każdej strony.


    Strona będzie dostępna przez cały lipiec 2020 roku. Miłej zabawy!
Wasi Przyjaciele z G.S.O, U.S. i Kanady!

----------------------------------------------------------

Światowa Konwencja Anonimowych Alkoholików w Detroit w USA,

planowana na 2–5 lipca 2020 r. została odwołana!

Zachęcamy jednak do skorzystania z witrtualnego eksperymentu na stronie:

https://2020convention.aa.org/

Eksperyment ten przybliży ideę planowanej konwencji po hasłem:

„Miłość i tolerancja to nasz kodeks”

 

----------------------------------------------------------

 

Komitet Historii i Archiwum Intergrupy Północnego New Jersy oraz Area 44

https://www.nnjaa.org/news_events/images/HistArch_BBTB_July2020.pdf

zaprasza na prezentację online na temat:

„Skąd się wzięła Wielka Księga?”

Sobota, 18 lipca 2020, godz.6:00-7:30PM

Wirtualny mityng na Zoom

ID: 874 1243 3323  Password: 589462

       Ogłoszenia Intergrupy Wschodniego Wybrzeża

     W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie mityngi zostały odwołane .

Potrzebujących pomocy prosimy o kontakt telefoniczny:   

 

 

6094552738 

lub e-mailowy:

polskaintergrupaa@gmail.com

     Służebni intergrupy zwracają się z prośbą do wszystkich grup AA które utworzyły mityngi on-line do podania tych informacji Łącznikowi internetowemu celem umieszczenia tych mityngów  na naszej stronie . 

   Lista działających mityngów on-line na Wschodnim Wybrzeżu znajduje się w zakładce "OGŁOSZENIA" i będzie na bieżąco aktualizowana w miarę napływających informacji z grup .

W dziale "Nasze Historie" mamy wstawione nowe artykuły. Zachęcamy do czytania jak również do pisania o swoich doświadczeniach. To też jest niesieniem posłania dla alkoholika, który wciąż szuka rozwiązania swojego problemu.