• 1.  Nie rejestrują uczestników;

  • 2.  Nie angażują się w badania, ani ich nie finansują;

  • 3.  Nie włączają się do jakichkolwiek komisji czy agend społecznych;

  • 4.  Nie śledzą ani nie kontrolują swoich uczestników;

  • 5.  Nie stawiają diagnoz lekarskich i nie udzielają porad psychiatrycznych;

  • 6.  Nie dają leków i nie zapewniają zwolnień lekarskich, usług pielęgniarskich, sanatoryjnych, zatrudnienia;

  • 7.  Nie oferują usług religijnych;

  • 9.  Nie pomagają w sprawach mieszkaniowych, życiowych, finansowych i socjalno-bytowych;

  • 10. Nie udzielają porad rodzinnych ani zawodowych;

  • 11. Nie obiecują nikomu rozwiązania problemów życiowych.

CZEGO NIE ROBI AA