Dwanaście Kroków AA

 

1.        Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

2.        Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

3.        Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

4.        Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

5.        Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6.        Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

7.        Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8.        Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9.        Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10.      Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, natychmiast przyznając się do popełnianych błędów.

11.      Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie                      Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12.      Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich                                naszych  poczynaniach.

 

 

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem”. Drugi współzałożyciel AA Dr Bob powiedział:”W postaci skondensowanej naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów: miłość i służba” Pracować nad Programem AA to znaczy pracować nad Krokami. Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program 12 Kroków Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie w codziennym życiu poza Wspólnotą AA – część Kroku Dwunastego mówi… i stosować te zasady we wszystkich swoich poczynaniach. Wie\e ludzi nie będących alkoholikami uważa, że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać wiele innych problemów życiowych. Dwanaście Kroków to droga do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi zarówno alkoholików jak i nie alkoholików.

Przedruk i adaptacja Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików w biuletynach i innych publikacjach AA dokonywana jest za zezwoleniem „AA World Services, Inc.”

To już ostateczna wersja naszych 12 Kroków i 12 Tradycji. Zespół ds. tłumaczenia WK w ostatniej chwili zdecydował o korekcie do tłumaczenia 1 Kroku. Okazało się, że każdy z uczestników zespołu miał wątpliwości co do wcześniej proponowanego tłumaczenia 1 Kroku, zwłaszcza użytego zwrotu po myślniku. Jeszcze raz pochylono się nad tym tematem. Postanowiono na koniec, że zapis:

"Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne"

będzie najbliższy literalnie oraz znaczeniowo dla angielskiego oryginału. Warto, tutaj podkreślić co jest podmiotem tej części zdania. Jest nim "życie" i ono jako takie stało się niekierowalne. Ten zapis traktuję jako ingerencję Siły Wyższej, wielce potrzebną i pomocną. Pomimo, że wcześniej proponowane tłumaczenie było fonetycznie bardziej zgrabne to tak naprawdę nie oddawało w pełni istoty rzeczy. Tą "rzeczą" jest nasze życie. W obecnym, nowym 1 Kroku skończyły się dywagacje na temat utraty kontroli i tego, kiedy ta utrata nastąpiła, jeżeli w ogóle, kiedykolwiek- ta kontrola- była. Zapraszam do zapoznania się z przetłumaczonymi

12 KROKAMI oraz 12 TRADYCJAMI.