Struktura.JPG

Kim są Anonimowi Alkoholicy – Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright   „A.A. Grapevine”, Inc.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Łącznika Internetowego Intergrupy.

 

 

 

Międzynarodowa Konwencja Anonimowych Alkoholików

W dniach 2-5 Lipca 2020 roku w Detroit, stanie Michigan odbędzie się Międzynarodowa Konwencja Anonimowych Alkoholików. Przewodnim mottem jest hasło: „Miłość i tolerancja naszym kodeksem”. W tym szczególnym czasie członkowie AA oraz goście będą świętować 85 lat powstania wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Już dzisiaj warto przemyśleć swój udział w tym ekscytującym a zarazem bardzo ważnym wydarzeniu.

Polskojęzyczna wspólnota AA rozciąga się na obszarze całego świata. Główne skupiska znajdują się w Europie Zachodniej oraz na terenie USA i Kanady. Wszyscy mamy jedno źródło znajdujące się w Akron oraz wspólnie wybrane światowe służby w Nowym Jorku.

Po więcej informacji związanych z rezerwacją swojego udziału znajdują się na specjalnie utworzonej do tego celu stronie internetowej: