Kim są Anonimowi Alkoholicy – Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright   „A.A. Grapevine”, Inc.

Struktura.JPG

Drodzy Przyjaciele Ze względu na panującą pandemie COVID -19 wszystkie polskojęzyczne mityngi AA zostały zawieszone do odwołania .W tej sytuacji dzięki zaangażowaniu naszych członków mamy możliwość spotykania się On-Line . W tym celu prosimy się kontaktować z mandatariuszami poszczególnych grup w celu uzyskania bliższych informacji . Prosimy tez o przesłanie tych informacji do Łącznika internetowego polskojęzycznej intergrupy aby umieścić na naszej stronie internetowej na jakim komunikatorze w jakim dniu i godzinie dana grupa się spotyka oraz adresy linków .                                     Życzymy zdrowia i Pogody Ducha .

       Ogłoszenia Intergrupy Wschodniego Wybrzeża

     W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie mityngi zostały odwołane .

Potrzebujących pomocy prosimy o kontakt telefoniczny:   6094552738 lub e-mailowy : polskaintergrupaa@ gmail.com .

    Grupa "Dalsze Życie w Trzeźwości" otworzyła mityng on-line pod linkiem : https://meet.jit.si/SpotkanieAAwNJ . mityngi odbywają się w Poniedziałki o godz 7:30 pm i Piątki o godz : 8:00 pm . Nie jest potrzebne wcześniejsze zgłoszenie do udziału w mityngu wystarczy wejść pod podany link. 

    Służebni intergrupy zwracają się z prośbą do wszystkich grup AA które utworzyły mityngi on-line do podania tych informacji Łącznikowi internetowemu celem umieszczenia tych mityngów  na naszej stronie . 

    Polskojęzyczne mityngi z Europy znajdziesz na stronie: https://aa24.pl/pl/mityngi -on-line                                                               Mityngi w innych językach można znaleźć   stronie :                                                   http://aa-intergrup.org/directory.php 

  

 

 

OGŁOSZENIE

 

Międzynarodowa Konwencja 2020, 2-5 lipca, Detroit, Michigan, jest

ANULOWANA

Przewodniczący General Service Board of A.A.

Michele Grinberg